ITSESA.COM บทความ Windows Server

Backup Restore GPO

Backup Restore GPO

Group Policy Object ที่เราสร้างขึ้นทั้งหมด เราสามารถจัดการ Backup และ Restore มันได้ แต่ไม่ค่อยเห็นคนทำกัน ผมอยากแนะนำให้ทำไว้บ้างหลังจากมีการสร้าง GPO ขึ้นมาใหม่ เพราะ GPO แต่ละอย่างนั้นเราไม่สามารถทราบได้ทั้งหมด แล้วกว่าจะกำหนด Policy ที่เราไม่รู้จักขึ้นมาได้ก็ต้องเสียเวลาไปงมหาว่ามันอยู่ตรงไหน เกิดหายไปล่ะก็งานเข้าแน่ ๆ

วิธีการ Backup และ Restore ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ มีเครื่องมือมาให้ใช้อยู่แล้วผ่านทาง Group Policy Management Console (GPMC) เปิดขึ้นมาแล้วเตรียม Backup GPO กันเลย

Back Up GPO ทั้งหมดในโดเมน

คลิกขวาที่ Group Policy Objects เลือก Back Up All

Back Up All GPO

เลือก Location ที่ต้องการ Back Up แล้วคลิก Back Up

Back Up Group Policy Object

แค่นี้เองครับ Back Up GPO เสร็จแล้ว คลิก OK

BackUp GPO

Back up เฉพาะ GPO ที่ต้องการ

คลิกขวาที่ GPO แล้วเลือก Back Up

Back Up GPO

แล้วก็เลือก Location ที่ต้องการ Back Up, คลิก Back Up

Back Up Group Policy Object

Restore GPO ไปยัง GPO ที่มีอยู่แล้ว

คลิกขวาที่ GPO ที่ต้องการ, เลือก Restore from Backup

Restore GPO from Backup

หน้า Restore Group Policy Object Wizard คลิก Next

หน้า Backup location เลือก Path ที่ได้เคย Backup GPO เอาไว้แล้ว

Backup location

จะพบกับรายการ Source GPO เฉพาะที่เราเคย Back Up ไป เลือกแล้วคลิก Next (สามารถคลิก View Settings เพื่อดูรายงานการตั้งค่าของ GPO ได้ ซึ่งจะไปแสดงข้อมูลใน Internet Explorer)

Restore Source GPO

หน้า Completing the Restore Group Policy Object Wizard คลิก Finish

Restore GPO

Restore GPO ที่ถูกลบ

คลิกขวาที่ Group Policy Objects เลือก Manage Backups

Manage Backups GPO

หน้า Manage Backups จะแสดงรายการ GPO ที่เคยถูก Back Up ทั้งหมด ให้เลือก GPO ที่ต้องการแล้วคลิก Restore

Manage Backups GPO

การ Restore ด้วยวิธีนี้ จะสามารถใช้ได้กับ GPO ที่ถูก Back Up และ Restore ภายใน Domain เดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถ Back Up GPO จาก Domain หนึ่ง แล้วไป Restore ยังอีก Domain ได้ แต่มันก็ยังมีวิธีให้ใช้อยู่ เอาไว้ติดตามกันต่อไป

Share
comments

Interest:

Last Article

microsoft-azure-onlineสอนใช้งาน Microsoft Azure...
03/06/2021
endian-firewall-online-courseคอร์สการติดตั้งไฟวอลล์ และเครือข่าย Network ด้วย Endian...
01/05/2018
mcse-windows-server-2016แนวทางการสอบ MCSE Windows Server 2016 และการสอบ MCSA Windows Server...
28/06/2017
windows-server-2016-course-onlineอบรม Windows Server คอร์สออนไลน์ภาษาไทย ก้าวสู่ System Admin กับ Windows...
06/06/2017
update-ms17-010-wannacryptอัพเดท Windows ป้องกัน WANNACRY ไวรัสเรียกค่าไถ่ WannaCrypt หรือ Wana...
15/05/2017