ITSESA.COM บทความ Windows Server

Add New Virtual Hard Disk to Virtual Machine

Virtual Hard Disk

ใน Guest OS บน VMware Workstation 8 นั้นเราสามารถเพิ่ม Virtual Hard Disk เข้าไปได้ด้วยเหมือนกับการที่เราใส่ Hard Disk เพิ่มให้กับเครื่อง Server นั่นแหล่ะ โดย Virtual Hard Disk นั้นก็คือไฟล์ชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในระบบและจองพื้นที่ไว้บน Hard Disk จริง ๆ ของเรา ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของ Virtual Hard Disk ที่เราได้เลือกไว้ด้วย

เพิ่ม Virtual Hard Disk บน VMware Workstation 8

คลิกขวาที่ Virtual Machine เลือก Settings

แถบ Hardware คลิก Add

Virtual Machine Settings

หน้า Hardware Type เลือก Hard Disk

Add new Virtual Hard Disk in VMware 8

หน้า Select a Disk เลือกประเภท Hard Disk ที่ต้องการใช้งาน

Create a new virtual disk คือไฟล์ที่จะถูกสร้างขึ้นมาให้มีนามสกุล .vmdk เพื่อนำไปใช้เป็น Hard Disk จำลองให้กับ Guest OS

Use an existing virtual disk เลือกไฟล์ Virtual Hard Disk ที่เคยมี หรือเคยถูกสร้างไว้อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วมาใช้งาน

User a physical disk ใช้พื้นที่ของ Disk ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่อง Host OS จริง ๆ เอาไปให้กับ Guest OS ใช้งาน

กรณีนี้ให้เลือก Create a new virtual disk, คลิก Next

Create a new virtual disk

หน้า Select a Disk Type คลิก Next (เริ่มเหมือนกับตอนสร้าง Virtual Machine ใหม่ ๆ แล้วใช่ไหม)

Select a Disk Type

หน้า Specify Disk Capacity กำหนดขนาดให้กับ Virtual Disk ซึ่งมีตัวเลือกดังนี้

Allocate all disk space now ทำการจองพื้นที่บน Hard Disk จริงให้มีขนาดเท่ากับ Virtual Hard Disk ที่เรากำหนดไว้ทันที เราก็จะได้ไฟล์ .vmdk ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับขนาด Maximum disk size ที่เรากำหนดไว้ แต่ถ้าหากไม่เลือกไว้ ขนาดไฟล์เริ่มต้นเราจะมีขนาดเล็ก แต่จะเพิ่มประมาณขึ้นเรื่อย ๆ ตามการใช้งานของ Guest OS

Store virtual disk as a single file เก็บไฟล์ Virtual Hard Disk นี้ไว้เป็นไฟล์เดียว ซึ่งจะทำให้ไฟล์ .vmdk นี้มีขนาดใหญ่ขึ้นในไฟล์เดียว

Split virtual disk into multiple files เมื่อไฟล์ Virtual Hard Disk มีขนาดใหญ่ขึ้นถึงจำนวนหนึ่ง มันจะแบ่งไฟล์ออกเป็นหลาย ๆ ไฟล์เท่า ๆ กัน ซึ่งจะไม่ทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ แต่จะได้จำนวนไฟล์หลายไฟล์ที่มีขนาดเล็กแทน

Specify Disk Capacity

หน้า Specify Disk File เลือก Path ที่ต้องการเก็บไฟล์นี้ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนบันทึก, คลิก Finish

Specify Disk File

สังเกต Capacity ทางด้านขวา จะพบว่าขนาด Current Size นั้นมีเพียง 1.6 MB เท่านั้น เล็กมาก

Capacity Virtual Disk

เพิ่ม Virtual Hard Disk บน VirtualBox

เลือก Virtual Machine ที่ต้องการแล้วคลิก Settings

เลือกเมนู Storage แล้วคลิกที่ไอคอนรูปเครื่องหมายบวกตามรูป ซึ่งสามารถคลิกได้ 2 ทาง

Storage VirtualBox

เลือก Create new disk

Create new disk

หน้า Welcome to the virtual disk creation wizard เลือกนามสกุลไฟล์ Virtual Hard Disk (อ่านเพิ่มเติม)

Disk Creation Wizard

หน้า Virtual disk storage details เลือกประเภทของ Virtual Hard Disk

irtual disk storage details

ตั้งชื่อและกำหนดขนาดให้กับ Virtual Hard Disk

Virtual Disk Size

หน้า Summary คลิก Create

Create New Virtual Hard Disk

ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่ม Hard Disk ให้กับ VMware Workstation 8 และ VirtualBox ครับ ซึ่งเราสามารถนำ Disk ไปทดสอบ Lab ต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น ทำ Disk Backup หรือ Raid เป็นต้น เอาไว้จะมานำเสนออีก

อ้อ แล้วก็เมื่อสร้าง Hard Disk ใหม่ขึ้นมาแล้ว ก็อย่าลืมไปทำการ Online Disk และ initialize Disk ด้วยนะ เดี๋ยวจะหาว่าใช้ไม่ได้

Share
comments

Interest:

Last Article

microsoft-azure-onlineสอนใช้งาน Microsoft Azure...
03/06/2021
endian-firewall-online-courseคอร์สการติดตั้งไฟวอลล์ และเครือข่าย Network ด้วย Endian...
01/05/2018
mcse-windows-server-2016แนวทางการสอบ MCSE Windows Server 2016 และการสอบ MCSA Windows Server...
28/06/2017
windows-server-2016-course-onlineอบรม Windows Server คอร์สออนไลน์ภาษาไทย ก้าวสู่ System Admin กับ Windows...
06/06/2017
update-ms17-010-wannacryptอัพเดท Windows ป้องกัน WANNACRY ไวรัสเรียกค่าไถ่ WannaCrypt หรือ Wana...
15/05/2017